A szenvedés problémája mint apologetikai kérdés II.

1. Kazoh Kitamori: Isten szenvedésének teológiája
a. Isten szenvedése - a fogalom összetevői
b. Analogia donoris
c. Az értelmet nyert szenvedés
2. Jügen Moltmann: A megfeszített Isten
a. Deizmus-ateizmus-természeti teológia
b. Isten a keresztben - a kereszt Istenben
c. Isten erőtlensége a történelemben és ereje az eszkatologiában

Szeminárium - C. S. Lewis: A szeretet négy arca

Olvasmány: