Személyi kompetenciák II.: A lelkigondozó biográfiája, teológiája és spiritualitása

Az előadás rámutat a lelkigondozó élettörténetének, sajátos teológiai gondolkodásának és spiritualitásának jelentőségére a lelkigondozó beszélgetésben. Az élettörténet szerepét a saját genogram, a teológiai látás szerepét az ún. imaginárius beszélgetés, a spiritualitást pedig a beavatottság fogalmának segítségével világítja meg.

Olvasmány: