Az Endemann-per újabb kutatása

Kolumbán Vilmos József: Az Endemann-per újabb kutatása . In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018. 24. köt. 65-83