Doop en nieuw leven. Een exegetische studie van Romeinen 6,1–11

Kállay Dezső: Doop en nieuw leven. Een exegetische studie van Romeinen 6,1–11. Kampen: N. N. 2004. 300 old.