Felismerni és valós értéke szerint kezelni. Riemer Roukema: Gnózis és hit. Bevezetés a gnoszticizmusba

Kállay Dezső: Felismerni és valós értéke szerint kezelni. Riemer Roukema: Gnózis és hit. Bevezetés a gnoszticizmusba. In: Református Szemle 103 (2010), 334-337. pp.