Párhuzamos helyek exegetikai és homiletikai kérdései

Kozma Zsolt: Párhuzamos helyek exegetikai és homiletikai kérdései. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2012. 44-47