Félreértett textusok

Kozma Zsolt: Félreértett textusok. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2012. 48-50