A mezőségi lélek

Adorjáni Zoltán: A mezőségi lélek. In: Fazakas Sándor (szerk.): Krisztusért járva követségben... Teológia - igehirdetés - egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis 3. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2012. 349-358