A Küküllői Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései I. 1638-1720

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente: A Küküllői Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései I. 1638-1720. Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 6. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2008. 1. köt. 1 old. ISBN 9789737971487