"Lett a JHVH-szó" és "így szólt JHVH". Az isteni kinyilatkoztatás gondolatának alakulása az Ószövetség szakterminológiái tükrében

Balogh Csaba: "Lett a JHVH-szó" és "így szólt JHVH". Az isteni kinyilatkoztatás gondolatának alakulása az Ószövetség szakterminológiái tükrében. In: Kustár Zoltán (szerk.): Inspiráció az ókorban és a keresztyén hagyományban. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2023. 31-68