Reformátorok művei Teleki Sámuel gyűjteményében

Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei Teleki Sámuel gyűjteményében. In: Bányai Réka (szerk.): Musis patriis... Tanulmányok Teleki Sámuel halálának 200. évfordulójára. Marosvásárhely: Teleki Téka Alapítvány 2024. 210-220