Szegénység - gazdagság (2Kor 8,2)

Adorjáni Zoltán: Szegénység - gazdagság (2Kor 8,2). In: Református Szemle 96 (2003), 205-206. pp.