Beszámoló a Holland-Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálat 1995. évi szolgálatáról

Adorjáni Zoltán: Beszámoló a Holland-Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálat 1995. évi szolgálatáról. In: Református Szemle 89 (1996), 139. pp.