Zarándokénekek (Zsolt 120-134). Csendes órai elmélkedések

Eszenyeiné Széles Mária: Zarándokénekek (Zsolt 120-134). Csendes órai elmélkedések. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2013. 88 old. (Sajtó alá rendezte: Adorjáni Zoltán)

Eszenyeiné Széles Mária, aki már korábban is szerkesztett imádságos könyvet (Református imádságoskönyv. Nagyvárad 2007), most, akárcsak Bonhoeffer, a Zsoltárok könyvével, ennek zarándokénekeivel (Zsolt 120–134) nyújt segítséget az imádkozás megtanulásához és gyakorlásához. Ezeket az énekimádságokat elmélkedésre szánta, hogy elvezessenek az egyéni imádkozásig. A saját fordításában közölt zsoltárokhoz rövid magyarázatokat is csatolt, amelyek egyszerűsített és közérthető formában vázolják fel a zarándokének megszületésének körülményeit, ezeknek jellegzetességeit és teológiai tanítását.