Fejezetek a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből

Gál Kelemen, Benczédi Gergely, Gaal György: Fejezetek a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007. 139 old.