Adatok a Királyhágómelléki (Nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez

Csernák Béla: Adatok a Királyhágómelléki (Nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez. Debrecen: 2007. 1 old.