A nőszövetség és a belmisszió

Adorjáni Zoltán: A nőszövetség és a belmisszió. In: Molnár János (szerk.): Jézust szerető asszonyok, 1991–2000. Kolozsvár: Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége 2000. 21-34