A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig

Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Budapest: Balassi 2003. 218 old. ISBN 9635064527

A könyv a Kárpát-medence művelődéstörténetét az írásbeliség s a könyves kultúra szemszögéből vizsgálja a felvilágosodás koráig. Az eddigi könyvtörténeti összefoglalások könyvgyűjtési szempontja mellett most a könyv olvasása áll a figyelem középpontjában. A kötet az egyes korszakok eltérő forrásainak elemzése után a különböző könyvtártípusokat tárgyalja, így az intézményi könyvtárak történetét a Mohács előtti időben, ill. az azt követő két évszázadban. A reneszánsz bibliofília megismertetését követően a magánkönyvtárakat társadalmi rétegenkénti, ill. szakmák szerinti csoportosításban mutatja be. Az olvasmányanyag elemzésének fő szempontja: mit olvasnak az egyes társadalmi rétegekhez tartozók.
http://mek.oszk.hu/01600/01613/01613.htm

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.