És bemenvén a házba… Mt 2,7

Adorjáni Zoltán: És bemenvén a házba… Mt 2,7. In: Református Család . 6 (2005), 2. pp.