Önként vállalt szenvedés, feltétlen hűség. ApCsel 16,25

Adorjáni Zoltán: Önként vállalt szenvedés, feltétlen hűség. ApCsel 16,25. In: Református Család . 2 (2006), 2-3. pp.