Misszióban. ApCsel 28,2.10

Adorjáni Zoltán: Misszióban. ApCsel 28,2.10. In: Református Család . 2 (2008), 2. pp.