Héber nyelvtan. Második, javított és bővített kiadás

Molnár János: Héber nyelvtan. Második, javított és bővített kiadás. Református Tanárképző egyetemi jegyzetek 2. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2008. 2007 old. (Szaklektorálta: Adorjáni Zoltán)