A Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet és a Kolozsvári Protestáns Teológia tanárainak találkozója

Adorjáni Zoltán: A Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet és a Kolozsvári Protestáns Teológia tanárainak találkozója. In: Református Szemle 107 (2014), 723. pp.