Teológiai tanulmányok (2005-2016)

Geréb Zsolt (szerk.): Teológiai tanulmányok (2005-2016). Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2016. 302 old. ISBN 9789737971951 (Szaklektorálta: Adorjáni Zoltán)

Az Újszövetségi tanulmányok (1969-2004) című kötet után Geréb Zsolt egy újabb kiadványt állított össze, melybe azokat a teológiai dolgozatokat gyűjtötte egybe, melyeket tanári szolgálata harmadik évtizedében, illetve nyugdíjba vonulása után írt. Tartalmi szempontból ez a gyűjtemény három részre tagolható: teológiai dolgozatok, igetanulmányok, recenziók. A tanulmányok nagy része egy-egy konferencián elhangzott előadás írásbeli változata.