Erdélyi református zsinatok iratai

Buzogány Dezső (szerk.): Erdélyi református zsinatok iratai. Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2001. 3. köt. 308 old. ISBN 9738550920