Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben

Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2017. 263 old. ISBN 978-606-93498-7-8 (Szaklektorálta: Adorjáni Zoltán)

Közismert, hogy az erdélyi protestáns lelkipásztorképzés gazdag múltra tekint vissza. Öröm számomra, hogy ennek a gazdag múltnak egy évtizednyi szakaszát rektori szolgálatommal is gyarapíthattam. A könyv visszatekintés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben eltöltött tízéves rektori szolgálatomra a 2006–2016 közötti években. Ennek a mozgalmas, küzdelmes, sok változást hozó időszaknak a legtalálóbb összefoglalását egyetlen szóba kívántam sűríteni: megújulás.