A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben

Benkő Timea: A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. 9-27