Amíg nem jön egy próféta… (1Makk 4,46). Írásmagyarázási módszer A makkabeusok első könyvében

Adorjáni Zoltán: Amíg nem jön egy próféta… (1Makk 4,46). Írásmagyarázási módszer A makkabeusok első könyvében. In: Református Szemle 111. 1 (2018), 7-24. pp.

Ez az írás egy előadás szerkesztett változata, és Nagy Sándor hódításait, a Ptolemaida és Szeleukida királyok uralmának palesztinai eseményeit vázolja fel, és azt szemlélteti a Makkabeusok első könyve alapján, hogy miképpen újult meg és erősödött meg a tipologikus írásmagyarázat a Kr. e. 2. század folyamán.