Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Elhunyt d. dr. Tőkés István. In: Református Szemle 109 (2016), 108-109
  2. Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
  3. Adorjáni Zoltán: Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója. In: Református Szemle 105 (2012), 217-224
  4. Adorjáni Zoltán: A centenáriumi oklevelek átnyújtására. In: Református Szemle 100 (2007), 1325-1326

Adorjáni Zoltán, Papp György

  1. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671