Kapcsolódó tanulmányok

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A Miatyánk az unitárius egyházi használatban, és annak elhelyezése a történeti Jézus imádságról szóló Q-forrási tanításban. In: Schöck Gyula (szerk.) Közelítések a Miatyánkhoz: Értelmezések és tanulmányok az ökumenizmus jegyében (Budapest: Schöck Artprint Kft. 2022), 19-38
  2. Czire Szabolcs: Rite of Nightly Prayer. Notes on Luke 6:12. In: Sarcifice and Ritual from Abraham to Christ. 31. International Biblical Conference Szeged Sarci (2021), 67-76
  3. Czire Szabolcs: A történeti Jézus tanítása a válásról. Mi magyarázhatja a szigorú tiltást?. In: Szőnyi Etelka (szerk.) Bibliaértelmezés - korok, módszerek, kontextusok. Írások Benyik György tiszteletére 68. születésnapja alkalmából 3 (Szeged: JATE Press 2020), 545-558
  4. Czire Szabolcs: Távgyógyítás az evangéliumokban. A pogány-misszió jelképes történetei? . In: Szécsi József (szerk.) Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2020 (Budapest: Keresztény–Zsidó Társaság 2020), 22-37
  5. Czire Szabolcs: Jézus zsoltárt idéző utolsó szavai. Liturgia és történetiség. In: Bodó Márta (szerk.), Csonta István (szerk.), Lukács Ottilia (szerk.), Zamfir Korina (szerk.) Ünneplő ember a közösségben. Baráti köszöntőkötet Nóda Mózes Tiszteletére (Budapest:, Kolozsvár: Szent István Társulat , Verbum 2019), 257-267
  6. Czire Szabolcs: Szövetség a démonok fejedelmével? Jézus elleni vádak az evangéliumokban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 7-34
  7. Czire Szabolcs: A szeretet katonákkal sem zárható sírba. Húsvéti hármas őrségváltás. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
  8. Czire Szabolcs: Tarts oda a másik arcodat is! Egy közelebbi pillantás a jézusi erőszakmentesség alapszövegeire. (Mt 5,38–42 // Lk 6,27–30). In: Benyik György (szerk.) Gyűlölet és kiengesztelődés (Szeged: JATE Press 2016), 63-89
  9. Czire Szabolcs: Két jézusi gyógyítás szocioszomatikus olvasata. In: Czire Szabolcs (szerk.) Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 47-61

Adorjáni Zoltán