Kapcsolódó tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9. Továbbadott hit a Deuteronomiumban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 41-62

Papp György

  1. Papp György: A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 54-69

Kiss Jenő

  1. Kiss Jenő: Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger. In: Balogh Csaba (szerk.) Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával (Kolozsvár:, Utrecht: Exit , Boekencentrum 2014), 167-178
  2. Kiss Jenő: Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető. In: Balogh Csaba (szerk.) Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann // Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával (Kolozsvár:, Utrecht: Exit , Boekencentrum 2014), 179-188

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója. In: Református Szemle 105 (2012), 217-224
  2. Adorjáni Zoltán: The Authority of the Holy Scriptures. In: Christian Observer 175 (1997), 20-23
  3. Adorjáni Zoltán: Az exegézistől a prédikációig. In: Református Szemle 85 (1989), 264-267

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: A hitvallás, mint a felekezeti önazonosság-tudat kifejezője. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 399-413
  2. Rezi Elek: A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról". In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 324-328

Kolumbán Vilmos József