Kapcsolódó tanulmányok

Koppándi Botond Péter

  1. Koppándi Botond Péter: A narratív prédikálás mint a gyönyörködtető igehirdetés eszköze. In: Református Szemle 112 (2019), 466-480
  2. Koppándi Botond Péter: Prédikálás 2.0.. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 153-170
  3. Koppándi Botond Péter: Tanúvá lenni - bizonyságot tenni. In: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága (Kolozsvár: Exit Kiadó 2019), 9-16
  4. Koppándi Botond Péter: Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. In: Református Szemle 110 (2017), 215-221
  5. Koppándi Botond Péter: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
  6. Koppándi Botond Péter: Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 99-119
  7. Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma 2. In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25

Papp György