Kapcsolódó tanulmányok

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: „Vagy nem tudjátok?” Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (2024), 263-271
  2. Visky Sándor Béla: "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50

Juhász Tamás

  1. Juhász Tamás: G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai ( Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024), 25-29

Szűcs Bernadett, Papp György

  1. Szűcs Bernadett, Papp György: Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 77-104

Papp György

  1. Papp György: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog. In: D. Tóth Judit (szerk.), Papp György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (Sárospatak: Hernád Kiadó 2019), 48-63
  2. Papp György: Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint. In: Oláh Zoltán (szerk.), Papp György (szerk.) Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről (2019), 245-270

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Keresztség és új élet (Róma 6,3-11). In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
  2. Kállay Dezső: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: Néhány szempont a keresztség unitárius teológiai értelmezéséhez. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33