Kapcsolódó tanulmányok

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: Jellemformáló imádság (2Mózes 32,7–14). In: Igazság és élet 18 (2024), 264-279
  2. Balogh Csaba: Lélektranszplantáció (1Korinthus 2,(9–11)12–16). In: Igazság és élet 17 (2023), 290-304

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: A mindenre elégséges kegyelem (2Korinthus 11,16–12,10). In: Igazság és élet 18 (2024), 374-387

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Távgyógyítás az evangéliumokban. A pogány-misszió jelképes történetei? . In: Szécsi József (szerk.) Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2020 (Budapest: Keresztény–Zsidó Társaság 2020), 22-37
  2. Czire Szabolcs: Két jézusi gyógyítás szocioszomatikus olvasata. In: Czire Szabolcs (szerk.) Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 47-61
  3. Czire Szabolcs: Tanítás – gyógyítás – asztalközösség: Jézus működésének alapdinamikája a tanítványokat kiküldő beszédekben. In: Jézustól Krisztusig. 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia 1 (2013), 65-78

Somfalvi Edit

  1. Somfalvi Edit: Lázár feltámasztásának "árnyéka" Jn.11, 47-53. In: Igazság és élet 7 (2013), 86-93