Kapcsolódó tanulmányok

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: Az úgynevezett Niceai–Konstantinápolyi Hitvallás dogmatörténeti háttere. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 195-218

Juhász Tamás

  1. Juhász Tamás: Parallel Coexistence of Churches. The Church in Transylvania: Its Unity and Disunity. In: Borght, Eduardus van der (szerk.) The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Leiden: Brill Academic Publishers 2010), 43-50
  2. Juhász Tamás: Egyházak együttélése Erdélyben. In: Korunk 11 (1994), 62-67
  3. Juhász Tamás: A római katholikus ökumenizmus. In: Református Szemle 64 (1971), 435-447

Adorjáni Zoltán