Kapcsolódó tanulmányok

Papp György

  1. Papp György: Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră. Încarnarea domnului Isus Hristos în crezurile Bisericii Antice. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 81-93
  2. Papp György: A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 54-69
  3. Papp György: Szentírás, hitvallás, prédikáció. In: Üzenet (2013), 4-4
  4. Papp György: Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 69-95

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: Unitárius teológiai konferenciák a 20. század utolsó évtizedében. In: Keresztény Magvető 126 (Kolozsvár: Keresztény Magvető 2020), 266-277
  2. Rezi Elek: A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról". In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 324-328

Benkő Timea

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9. Továbbadott hit a Deuteronomiumban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 41-62

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: "Csak azt fogadhatjuk el, ami tiszta és ami tisztává tesz". In: La Rochelle-i Hitvallás (Kolozsvár: Koinónia 2000), 5-24

Horváth Levente

  1. Horváth Levente: Jeruzsálemtől Westminsterig. In: Westmnisteri Hitvallás (Kolozsvár: Koinónia 1999), 1-10

Juhász Tamás

  1. Juhász Tamás: Református egyházi rendtartások hitvallási alapelvei. In: Református Szemle 64 (1971), 335-344