Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet? . In: Benyik György (szerk.) The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament (Szeged: JATE Press 2019), 21-31
 2. Adorjáni Zoltán: Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?. In: Református Szemle 111 (2018), 365-374
 3. Adorjáni Zoltán: Magyarázat a De vita contemplativa címéhez. In: Református Szemle 108 (2015), 359-370
 4. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Pro Judaeis defensio. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 57-66
 5. Adorjáni Zoltán: A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben. In: Református Szemle 101 (2008), 16-34
 6. Adorjáni Zoltán: Számmisztikai ízelítő Alexandriai Philón munkáiból. In: Református Szemle 101 (2008), 225-242
 7. Adorjáni Zoltán: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Nagyvárad: Partium Kiadó 2007), 84-96
 8. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De opificio mundi 89–107 fordítása. In: Református Szemle 99 (2006), 139-150
 9. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 10. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása. In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
 11. Adorjáni Zoltán: A therapeuták. In: Benyik György (szerk.) Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (Szeged: JATE Press 2001), 109-118
 12. Adorjáni Zoltán: Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet?. In: Zentrum für Evangelische Theologie Ost (szerk.) Dem Leben dienen. Festschrift für Hans Klein. Anlässlich seines 80. Geburtstags (Sibiu/Hermannstadt: Honterus Verlag 2021), 15-27
 13. Adorjáni Zoltán: Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet?. In: Zentrum für Evangelische Theologie Ost (szerk.) Dem Leben dienen. Festschrift für Hans Klein. Anlässlich seines 80. Geburtstags (Sibiu / Hermannstadt: Honterus Verlag 2021), 15-27

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: Lehet-e a rossz természet jó karizmák hordozója. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2002), 75-78