Kapcsolódó tanulmányok

Benkő Timea

 1. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
 2. Benkő Timea: „Gyermek születék Betlemben.” Egy középkori kanció az oltszakadáti evangélikusok hagyományában. . In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2019 (2019), 177-188
 3. Benkő Timea: Dicsőség a magasságban Istennek! Az ének, mely összeköt mennyet és földet. In: Evangélikus Harangszó 2019 (2019), 13-13
 4. Benkő Timea: O, miként fogadjalak.... In: Evangélikus Harangszó (2007), 4-5

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
 2. Czire Szabolcs: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3
 3. Czire Szabolcs: Adventi élet – Isten várószobájában. In: Unitárius Közlöny (2018), 4-7
 4. Czire Szabolcs: Mit jelent „félni Istent”? . In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6
 5. Czire Szabolcs: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: Íme, Királyod jön hozzád. In: Igazság és élet (2008), 63-69

Adorjáni Zoltán