Kapcsolódó tanulmányok

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Justification as Key Concept of Reformation’s Interpretation of Romans from the "New Perspective on Paul". In: Benyik György (szerk.) Interpretation of the Letter to the Romans (Szeged: JATE Press 2018), 81-92

Papp György

  1. Papp György: A Szentírás antropológiai fogalmai. In: Református Szemle 108 (2015), 237-255

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: A Római levél záró doxológiája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75
  2. Kállay Dezső: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Somfalvi Edit

  1. Somfalvi Edit: A néma lélek kiűzése -Mk 9, 14 - 29. In: Igazság és élet 5 (2011 ), 568-574

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: The Holy Spirit as the Mother of the Son? Origen’s Interpretation of a Surviving Fragment from The Gospel According to the Hebrews. In: Heidl György (szerk.), Somos Róbert (szerk.) Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time (Leuven: Peeters 2009), 285-291

Benkő Timea

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: Az unitárius kereszténység felfogása a szentlélekről. In: Keresztény Magvető 104 (1998), 216-221

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Róm 12,6–8 fordítása. In: Református Szemle 75 (1982), 57-59
  2. Adorjáni Zoltán: Róm 8,2 fordítása. In: Református Szemle 73 (1980), 194-194