Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: 375 éves az öreg graduál. In: Református Szemle 104 (2011), 347-348

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Témafelvezető – Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 354-355

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Kéziratos graduálok az Erdélyi Unitárius Egyházban. In: Református Szemle 104 (2011), 423-439

Benkő Timea, Kiss Jenő

  1. Benkő Timea, Kiss Jenő: Konferencia kiértékelése. Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 565-568

Kurta József

  1. Kurta József: Vagyon egy énekes graduálja is az eklézsiának… Kéziratos graduálok az erdélyi református egyházközségi könyvgyűjteményekben. In: Bányai Réka (szerk.) Könyves műveltség Erdélyben (Marosvásárhely: Mentor Kiadó 2006), 90-95
  2. Kurta József: Kántorok bejegyzései az Öreg Graduál erdélyi példányaiban. In: Magyar Egyházzene 8 (2000-2001), 205-213