Kapcsolódó tanulmányok

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról.. In: „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából 14 (2020), 525-541

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Philo, Pro Judaeis defensio. Euszebiosz: Praeparatio evangelica VIII. 11, 1–8 fordítása. In: Református Szemle 98 (2005), 597-607

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A történeti Jézus radikális viszonyulása a nőkhöz. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 19-38
  2. Czire Szabolcs: Vissza az evangéliumok forrásvidékéhez. (Interjú Gromon Andrással). In: Unitárius Közlöny (2016), 6-8
  3. Czire Szabolcs: Tarts oda a másik arcodat is! Egy közelebbi pillantás a jézusi erőszakmentesség alapszövegeire. (Mt 5,38–42 // Lk 6,27–30). In: Benyik György (szerk.) Gyűlölet és kiengesztelődés (Szeged: JATE Press 2016), 63-89