Kapcsolódó tanulmányok

Székely József

  1. Székely József: Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 149-159
  2. Székely József: Előszó. In: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja (2017), 7-9

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Rain, dew, flourishing plants as images of monolatry and righteousness: The weather imagery and its meaning in Hosea. In: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 77 (2021), 1-7

Koppándi Botond Péter

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: A társadalom helye a Szentírásban, Isten helye a közéletben (II.). In: Keresztény Szó 14 (2003), 6-11
  2. Adorjáni Zoltán: A társadalom helye a Szentírásban, Isten helye a közéletben (I.). In: Keresztény Szó 13 (2002), 13-15
  3. Adorjáni Zoltán: Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat). In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 221-242