Kapcsolódó tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Jézus, az elaludtak első zsengéje. Egy újszövetségi kijelentés ószövetségi háttere. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 364-378
 2. Kató Szabolcs Ferencz: Dán 12: Feltámadás. Forradalmi gondolat vagy „csak” üdvígéret?. In: Szávay László (szerk.), Gér András László (szerk.), Jenei Péter (szerk.) Hegyen épült város. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből (Budapest: Károli Gáspár Református Egyeteme - L'Harmattan Kiadó 2016), 35-41
 3. Kató Szabolcs Ferencz: Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója. In: Lovas Borbála (szerk.), Nádor Zsófia (szerk.), Szatmári Áron (szerk.), Szilágyi Emőke Rita (szerk.) Mikro & Makro 6 (Budapest: Pécsi Tudományegyetem 2012), 153-163

Kolumbán Vilmos József

 1. Kolumbán Vilmos József: Az univerzalista Huszti András . In: Egyed Emese (szerk.), Pakó László (szerk.), Sófalvi Emese (szerk.) Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. Szakosztályában (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2019), 189-200

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?. In: Református Szemle 111 (2018), 365-374

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Teremtés és születés. A Zsoltárok 139:13-16 antropológiai kérdései. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 9-36
 2. Balogh Csaba: Schöpfung und Geburt. Anthropologische Begrifflichkeit in Psalm 139,13-16. In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176
 3. Balogh Csaba: Noțiuni la antropologia Psalmului 139:13. In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30
 4. Balogh Csaba: Megbánó Isten - változó Isten. Az ószövetségi teológia korlátairól és lehetőségeiről. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 9-31

Czire Szabolcs, Ferenczi Enikő

 1. Czire Szabolcs, Ferenczi Enikő: Meghalás és halál – bibliai beszédmódok. In: Keresztény Magvető 121 (2015), 202-224

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: Szentháromságtani kérdések William Paul Young "A viskó" című művében. In: Református Szemle 104 (2011), 286-303
 2. Pásztori-Kupán István: Küroszi Theodorétosz: A megelevenítő Szentháromságról. In: Református Szemle 93 (2000), 317-336

Benkő Timea

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: Teológiai szempontok a kreáció-evolúció vitához. In: Béres Tamás (szerk.) Történet – Metafora – Párbeszéd. Előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról (Budapest: Kálvin János Kiadó 2009), 261-295
 2. Visky Sándor Béla: Several Theological Considerations concerning the Creations vs. Evolution Debate. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2009), 51-74
 3. Visky Sándor Béla: A Sátán-kérdés teológiai relevanciája (I) . In: Református Szemle 96 (2003), 357-379
 4. Visky Sándor Béla: A Sátán-kérdés teológiai relevanciája (II). In: Református Szemle (2003), 478-494
 5. Visky Sándor Béla: Teológiai szempontok a kreáció-evolúció értelmezéséhez. In: Református Szemle (2002), 206-225

Kiss Jenő

 1. Kiss Jenő: Feltámadás. In: Bibliai Fogalmi Szókönyv (1992), 108-110