Kapcsolódó tanulmányok

Kolumbán Vilmos József

 1. Kolumbán Vilmos József: Buzogány Dezső összegyűjtött írásai. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 705-718

Adorjáni Mária, Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Mária, Adorjáni Zoltán: Dr. Bustya Dezső közleményei. In: Református Szemle 112 (2019), 692-706

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Református Szemle (2019), 723-727
 2. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
 3. Adorjáni Zoltán: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei. In: Református Szemle 110 (2017), 336-343
 4. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 101-107
 5. Adorjáni Zoltán: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 231-237
 6. Adorjáni Zoltán: Horváth István írásai. In: Református Szemle 106 (2013), 573-582
 7. Adorjáni Zoltán: D. dr. Gálfy Zoltán írásai. In: Református Szemle 105 (2013), 698-704

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: „…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Dr. Rezi Elek hatvanötödik születésnapjára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 7-10
 2. Kállay Dezső: Juhász Tamás irodalmi munkássága. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 387-391

Rezi Elek, Adorjáni Zoltán

 1. Rezi Elek, Adorjáni Zoltán: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között. In: Péntek János (szerk.), Salat Levente (szerk.), Szikszai Mária (szerk.) Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (Kolozsvár: Ábel 2015), 231-243

Kurta József

 1. Kurta József: Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013. In: Péntek János (szerk.), Salat Levente (szerk.), Szikszai Mária (szerk.) Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (Kolozsvár: Ábel 2015), 245-252

Adorjáni Zoltán, Papp György

 1. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671