Kapcsolódó tanulmányok

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
  2. Czire Szabolcs: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3

Czire Szabolcs, Ferenczi Enikő

  1. Czire Szabolcs, Ferenczi Enikő: Meghalás és halál – bibliai beszédmódok. In: Keresztény Magvető 121 (2015), 202-224

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Integritatea lui Dumnezeu şi integritatea creştină – Comportament corect în Epistola lui Iacov cu precădere in Iac. 1,2–18. In: Klein, Hans (szerk.) Dreptate şi comportament. Cercetari biblice (Nagyszeben: Astra Museum 2015), 225-237