Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Atitudinea terapeuților din Egipt față de bunăstare. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 41-49
 2. Adorjáni Zoltán: Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet? . In: Benyik György (szerk.) The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament (Szeged: JATE Press 2019), 21-31
 3. Adorjáni Zoltán: Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?. In: Református Szemle 111 (2018), 365-374
 4. Adorjáni Zoltán: Magyarázat a De vita contemplativa címéhez. In: Református Szemle 108 (2015), 359-370
 5. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Pro Judaeis defensio. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 57-66
 6. Adorjáni Zoltán: Női tagság és szüzesség az egyiptomi therapeuták közösségében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
 7. Adorjáni Zoltán: Noțiunea harismei de la Septuaginta până la Filon și Noul Testament. In: Cercetări Biblice 4 (2010), 52-62
 8. Adorjáni Zoltán: Atitudinea terapeuţilor faţă de bunăstare. In: Cercetări Biblice 3 (2009), 45-60
 9. Adorjáni Zoltán: A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben. In: Református Szemle 101 (2008), 16-34
 10. Adorjáni Zoltán: Számmisztikai ízelítő Alexandriai Philón munkáiból. In: Református Szemle 101 (2008), 225-242
 11. Adorjáni Zoltán: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Nagyvárad: Partium Kiadó 2007), 84-96
 12. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De opificio mundi 89–107 fordítása. In: Református Szemle 99 (2006), 139-150
 13. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 14. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
 15. Adorjáni Zoltán: A therapeuták. In: Benyik György (szerk.) Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (Szeged: JATE Press 2001), 109-118
 16. Adorjáni Zoltán: Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet?. In: Zentrum für Evangelische Theologie Ost (szerk.) Dem Leben dienen. Festschrift für Hans Klein. Anlässlich seines 80. Geburtstags (Sibiu/Hermannstadt: Honterus Verlag 2021), 15-27
 17. Adorjáni Zoltán: Wie hat Philon von Alexandrien den am Anfang erschaffenen Menschen betrachtet?. In: Zentrum für Evangelische Theologie Ost (szerk.) Dem Leben dienen. Festschrift für Hans Klein. Anlässlich seines 80. Geburtstags (Sibiu / Hermannstadt: Honterus Verlag 2021), 15-27