Kapcsolódó tanulmányok

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 301-324

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Pápai Páriz Ferenc: A Gyulafehérvár–Nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása és története. In: Gerundium: Egytemtörténeti Közlemények 12 (2018), 166-170

Rezi Elek, Adorjáni Zoltán

  1. Rezi Elek, Adorjáni Zoltán: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207

Kurta József

  1. Kurta József: 120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára. In: Művelődés (2015), 21-24

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Református Szemle 108 (2015), 461-469