Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth története. In: Enghy Sándor (szerk.) Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére (Sárospatak: Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó 2014), 43-57
 2. Adorjáni Zoltán: „…a hosszútűrés mindennél erősebb”. Jób testamentumának erkölcsi intelme. In: Benyik György (szerk.) Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (Szeged: JATE Press 2012), 35-49
 3. Adorjáni Zoltán: Jób, az apokrif irodalom atlétája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 185-195
 4. Adorjáni Zoltán: Jób testamentuma. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 251-294
 5. Adorjáni Zoltán: Jób Testamentuma. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 17-34
 6. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
 7. Adorjáni Zoltán: Féltve megőrizni, feladni, vagy továbbadni?. In: Kun Mária (szerk.), Morvai Judit (szerk.) ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (Budapest: B&V Bt. 2003), 9-23

Koppándi Botond Péter

 1. Koppándi Botond Péter: Bogáti Fazekas Miklós és Jób könyvének parafrázisa. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 149-160
 2. Koppándi Botond Péter: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2010), 48-50

Kiss Jenő

 1. Kiss Jenő: Gondolatok Jób 1,21 és 2,10-hez. In: Lészai Lehel (szerk.) Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342