Benkő Timea szakmai önéletrajza

Személyi adatok

Születési év: 1973
Születési hely: Nagybánya, Románia

Elérhetőség

iroda: 2. em. / 237. sz.
email: benkotim@yahoo.com
tel(m): +4(0)744490977

Képzések

1988/09 - 1990/06 líceum Dragoş-Vodă Ipari Liceum (Máramarossziget)
1990/09 - 1992/06 líceum Dragoş-Vodă Elméleti Liceum (Máramarossziget)
1992/09 - 1994/06 főiskola Marosvásárhelyi Református Kántor-Tanítóképző Főiskola (Marosvásárhely)
1994/09 - 1999/06 egyetemi képzés (teológia) Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár

Oklevelek

1992/06 érettségi oklevél Dragoş-Vodă Elméleti Liceum - Máramarossziget
1999/09 egyetemi oklevél Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2002/05 pedagógiai oklevél Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2009/02 német felsőfokú nyelvvizsga (TestDaF-C1) TestDaf-Institut (Hagen)
2001/11 lelkészi oklevél Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Hivatala (Kolozsvár)

Munkahelyek / Oktatási tevékenység

2000/01 - 2001/01 gyakornok Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár
2001/01 tanársegéd Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár

Ösztöndíjak

2005/04 - 2006/07 tanulmányi ösztöndíj Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes
2008/09 - 2008/10 tanulmányi ösztöndíj Diakonisches Werk der EKD
2009/01 - 2009/02 tanulmányi ösztöndíj Diakonisches Werk der EKD
2009/07 - 2010/03 tanulmányi ösztöndíj Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes
2010/07 - 2010/08 tanulmányi ösztöndíj Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes

Tagság tudományos társaságokban

2013/08 rendes tag Societas Liturgica
2010/10 rendes tag European Society of Women in Theological Research
2016/01 rendes tag Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie

Egyéb megbízatások

2011/01 elnök Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Teológiai Bizottsága
2013/04 elnök Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata Liturgiai Bizottsága
2012/11 - 2017/03 egyházmegyei katechetikai előadó Kolozsvári Evangélikus Egyházmegye
2017/03 egyházmegyei ifjúsági előadó Kolozsvári Evangélikus Egyházmegye

Szakmai tekintély

2013/09 sorozatszerkesztő Bibliotheca Augustana Transsylvanica
2011/01 rovatszerkesztő, szerkesztőbizottsági tag (2020-01) Evangélikus Harangszó - a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház lapja
2007/01 Szerkesztőségi munkatárs Református Szemle
2010/03 szerkesztőbizottsági tag Studia Doctorum Theologiae Protestantis

Szakmai kitüntetések

2015/11 Zsizsmann Rezső-díj Romániai Magyar Dalosszövetség
2018/06 Elismerő Oklevél témavezetői tevékenységért (Diákbarát tanár) XXI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia