Kovács Sándor szakmai önéletrajza

Személyi adatok

Születési év: 1968
Születési hely: Brassó, Románia

Elérhetőség

iroda: 1. em. / 135. sz.
email: sandorkovacs@unitarius.org
tel(m): +4(0)745643695

Tagság tudományos társaságokban

1998/09 - 2002/09 asszisztens Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2011/09 külső köztestületi tag Magyar Tudományos Akadémia
2000/05 tag Erdélyi Múzeum Egyesület - Teológiai Szakcsoport
2015/06 Reasearch fellow Starr King School for the Ministry - Berkeley CA

Oklevelek

1993/07 Teológiai szakvizsgai diploma Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2008/01 doktori oklevél (PhD) Szegedi Tudományegyetem - Bölcsésztudományi Kar
1986/07 Érettségi diploma 4-es Számú Ipari Líceum (Brassó)

Munkahelyek / Oktatási tevékenység

2002/09 - 2012/09 adjunktus Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2012/09 docens Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
1993/09 - 1998/09 segédlelkész 3-as számú Monostori Unitárius Egyházközség - Kolozsvár

Képzések

1982/09 - 1986/07 Líceum 4-es Számú Ipari Líceum (Brassó)
1988/09 - 1993/07 egyetemi képzés Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
1998/09 - 2002/07 doktori képzés Szegedi Tudományegyetem - Bölcsésztudományi Kar

Ösztöndíjak

1995/09 - 1996/06 posztgraduális ösztöndíj Starr King School for the Ministry - Berkeley CA
2007/06 posztgraduális ösztöndíj Harris Manchester College - Oxford (United Kingdom)
2005/01 - 2008/06 résztvevő OTKA Régi Magyar Irodalmi Tanszék (szegedi Tudományegyetem)
2016/01 - 2016/06 Vendégtanár Starr King School for the Ministry - Berkeley CA
2020/12 - 2024/08 tag OTKA - A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon

Szakmai tekintély

2013/11 opponens (Sándor Krisztina: A Keresztény Magvető az államhatalom hálójában 1971-1989) dolgozata Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
2014/03 opponens (Gönczöl Andrea: A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán) Szegedi Tudományegyetem - Bölcsésztudományi Kar
2009/09 főszerkesztő - Keresztény Magvető Magyar Unitárius Egyház
2001/05 szerkesztő - Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai Magyar Unitárius Egyház
2008/12 tag Teológiai és Szakképesítő Bizottság (Unitárius Egyház)
2016/11 Opponens. (Molnár Dávid: Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében.) Szegedi Tudományegyetem - Bölcsésztudományi Kar
2018/05 Opponens. (Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében 1869-1949) Debreceni Református Hittudományi Egyetem
2010/05 - 2018/07 Szerkesztőbizottsági tag. Studia Doctorum Theologiae Protestantis Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2008/07 Elnök. Média- és Kiadóbizottság Magyar Unitárius Egyház
2015/01 - 2018/07 résztvevő OTKA Régi Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem) OTKA 112927
2015/09 Opponens. (Pál János: Az Unitárius Egyház a kommunista rendszer első két évtizedében 1945-1965) Babes-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző Kar (Kolozsvár)
2020/02 Elnök Teológiai és Szakképesítő Bizottság (Unitárius Egyház)
2020/06 opponens (Lakatos Sándor: Homoródszentmárton és Homoródalmás népesedéstörténete) Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)

Egyéb megbízatások

2019/03 Rektorhelyettes Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Szakmai kitüntetések

2018/06 Elismerő Oklevél témavezetői tevékenységért Országos Tudományos Diákköri Tanács